information technology system

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราจะพามารู้จักกันในวันนี้ก็คือ information technology system ถ้าจะให้แปลเป็นไทยแล้วก็คือเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ ซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการนำเทคโนโลยีมามีส่วนช่วยในการทำให้มีมูลค่าเพิ่ม หรือเอาง่ายๆว่าเหมือนอัพราคาให้กับสารสนเทศนั่นเอง และต้องบอกเลยว่ามันจะทำให้สารสนเทศนั้นมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นด้วยปกติ มันอาจจะใช้งานได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่นัก และมันจะทำให้ระบบสารสนเทศนั้นสามารถใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่ถูกทำขึ้นมาและใช้เทคโนโลยีในหลายๆด้าน เข้ามาเป็นตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บรวบรวมส่งงานใช้งาน หรือแม้แต่กระทั่งใช้ในการสื่อสารรักๆของระบบก็มีอยู่ 5 ส่วน ซึ่งจะแบ่งเป็นแต่ละส่วนได้ก็คือ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ บุคลากร ขั้นตอนการทำงาน แล้วต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันมันถูกใช้ในชีวิตประจำวันของทุกคนมากขึ้น ดังนั้นมันจึงมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร แล้วมันก็เป็นแหล่งความรู้ที่สามารถมาสืบค้น หรือแม้แต่การประยุกต์ใช้ในการทำเชิงธุรกิจเป็นต้น

มันเป็นตัวย่อของคำว่า”เทคโนโลยี”รวมกับคำว่า”สารสนเทศ”และเราต้องรู้ก่อนว่า”เทคโนโลยี”มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์นั้นได้มีการคิดค้น และได้สร้างมันขึ้นมาและก็ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มันมีศักยภาพมากขึ้นและที่พัฒนาขึ้นมาก็ เพื่อที่จะทำให้มันนั้นสามารถเป็นตัวช่วยในการทำงานในหลายๆด้าน รวมถึงการแก้ปัญหาด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ก็ตามเป็นได้ทั้งสิ่งที่สามารถจับต้องได้หรือเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ทุกอย่างมันมีระบบมีขั้นตอนมีกระบวนการทั้งนั้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้ หรือสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถจับต้องได้ หรือไม่สามารถจับต้องได้ทำให้มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้น

”สารสนเทศ”มันก็คือข้อมูลสาระความรู้ต่างๆในหลายๆด้านที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกในหลากหลายรูปแบบและข้อมูลเหล่านี้ มันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอยู่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ แต่ต้องบอกเลยว่าข้อมูลเหล่านี้มันมีประโยชน์ แล้วมันสามารถใช้ได้หลากหลายทุกวันนี้เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่มีทั้งเก็บข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูล และสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเชื่อได้เลยว่าทุกวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะถูกนำมาใช้ในหลากหลาย สามารถนำมันมาประยุกต์ใช้ได้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถ

information technology system

องค์ประกอบที่มีความสำคัญและจำเป็นมีอยู่ 5 ส่วน

  • บุคลากร เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้สำหรับบุคลากร เพราะว่าบุคลากรนั้นแต่ละคนนั้นก็มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน อาจจะมากอาจจะน้อยแต่เชื่อได้เลยว่าขึ้นชื่อว่าบุคลากร แล้วมักจะได้รับการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม มักจะมีวิธีในการทำหรือดำเนินการที่แตกต่างกัน และสามารถจัดการเกี่ยวกับสารสนเทศได้ทั้งหมด แต่สิ่งที่สำคัญก่อนที่จะทำบุคลากรควรที่จะมีความรู้ทางด้านการจัดการ และความเข้าใจเพื่อที่จะได้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเอง
  • ขั้นตอนการปฏิบัติ เป็นขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ที่ทำให้มันอยู่ในระบบสารสนเทศซึ่งมันจะมีระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติในการจัดเก็บรักษาข้อมูลซึ่งมันจะมีการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่จะมีความสามารถในการเก็บมากน้อยขนาดไหน และที่สำคัญมันขึ้นอยู่กับการป้อนข้อมูลแต่ละรูปแบบด้วยจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับการป้อนข้อมูล ดังนั้นการกำหนดในการใช้ข้อมูลทุกวันและการแก้ไขข้อมูล เพื่อให้มีความถูกต้องเพื่อที่จะได้เป็นสื่อที่มีความถูกต้องมากที่สุด

  • คอมพิวเตอร์ มันเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำงานเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยเฉพาะ และมันก็สามารถที่จะรับส่งข้อมูลในหลากหลายรูปแบบได้ รวมถึงมันก็เป็นตัวสามารถใส่ข้อมูลเข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะว่ามันสามารถประมวลผลทางด้านสื่อสารสนเทศได้เป็นอย่างดี และสร้างข้อมูลสารสนเทศได้ด้วยดังนั้นอุปกรณ์ของมันคอมพิวเตอ ร์กำลังจะมีเมาส์คีย์บอร์ดจอภาพหน่วยความจำฮาร์ดแวร์ซอฟต์แว ร์และก็ยังมีอุปกรณ์อื่นที่เป็นตัวช่วยในการทำให้คอมพิวเตอร์มาสามารถใช้งานได้ ซึ่งเอาง่ายๆว่าคอมพิวเตอร์มันจะมีฮาร์ดแวร์และฮาร์ดแวร์นั้น จะถูกควบคุมด้วยมนุษย์มนุษย์จะเป็นคนที่ใส่เครื่องมือต่างๆ ในการจัดการในรูปแบบต่างๆเข้าไปนั่นเอง

  • ซอฟต์แวร์ มันเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ถูกสร้างมาเพื่อคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ซึ่งมันอาจสามารถที่จะนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภท และมันก็ขึ้นอยู่กับ Software ด้วยว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในลักษณะไหนดังนั้น Software บางชนิดจึงเป็นชนิดที่ต้องบอกว่าสามารถทำงานได้ด้านเดียว และซอฟต์แวร์มันก็เป็นเหมือน Application ที่มีชุดคำสั่งเรียงไว้เป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน โดยส่วนใหญ่แล้วมันก็มีไว้เพื่อที่จะทำให้คอมพิวเตอร์นั้น สามารถทำงานตามวัตถุประสงค์ของซอฟแวร์ตัวนั้น และมันก็สามารถที่จะประมวลผลได้ตามความต้องการอีกด้วย

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

มันเป็นตัวที่เป็นสื่อกลางในการกระจายข้อมูลในรูปแบบต่างๆ และต้องบอกเลยว่าลูกแบบของข้อมูลนั้นก็มีอยู่หลากหลายด้วยเช่นกัน มันก็ขึ้นอยู่กับการใส่ข้อมูลต่างๆลงไป แต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือความถูกต้องของข้อมูล ควรที่จะมีมากที่สุดแล้วทุกวันนี้ก็สามารถหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถสื่อสารติดต่อกันได้สะดวกสบายดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมมันจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบนี้ รวมถึงทางด้านเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้กระทั่งสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบยุคแบบสมัย ด้วยผลของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จึงทำให้หลายๆด้านเกิดปัญหาเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และทุกวันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศมันก็เป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ทั่วโลก มันเชื่อมโยงกันอย่างเช่นเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะว่ามันสามารถกระจายขอบเขตได้กว้างมากขึ้นกว่าเดิม