You are currently viewing ซอฟต์แวร์แตกต่าง จากโปรแกรมอย่างไร

ซอฟต์แวร์แตกต่าง จากโปรแกรมอย่างไร

  • Post author:
  • Post category:Blog

โดยทั่วไปนั้นเราจะเรียกซอฟต์แวร์ว่าโปรแกรม เช่นโปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้ และเมื่อระยะเวลาผ่านไปช่วงที่โทรศัพท์มือถือมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาจนกลายเป็นโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนก็มีรูปแบบของแอพพลิเคชั่นเพิ่มขึ้นมาอีก เราอาจจะพอแยกออกระหว่างโปรแกรมและซอฟต์แวร์กับแอพพลิเคชั่น แต่ยังสับสนกันไม่พอเมื่อในภายหลังที่วินโดว์มีการอัพเดทรุ่นใหม่ๆก็มีแอพพลิเคชั่นบนเครื่องพีซี แม้จะดูเหมือนคล้ายกันแต่แต่ละอย่างนั้นจะมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูความแตกต่างของทั้งสามประเภท ทั้งซอร์ฟแวร์ โปรแกรม และแอพพลิเคชั่น ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง  และ ซอฟต์แวร์แตกต่าง จากโปรแกรมหรือไม่หรือเป็นอย่างเดียวกันจริงๆอย่างที่เราเข้าใจ และเรียกแบบนั้นมาตลอดมาดูรายละเอียดกัน

ซอฟต์แวร์แตกต่าง จากโปรแกรมหรือเหมือนกันกันแน่

โปรแกรมนั้นถูกเขียนด้วยภาษาซีหรือภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆเพื่อใช้สำหรับประมวลผลหรือมีการระบุเฉพาะเจาะจงให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ซอฟต์แวร์นั้นเรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้บนคอมพิวเตอร์แต่มีความแตกต่างกัน คือหากเราระบุว่ามันคือซอฟต์แวร์แปลว่ามันถูกเขียนด้วยโปรแกรมที่หลากหลายเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตรงจุด โดยซอฟต์แวร์นั้นจะถูกใช้งานควบคู่ไปกับฮาร์ดแวร์โดยซอฟต์แวร์จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลบนคอมพิวเตอร์หลังจากที่เราป้อนข้อมูลใส่ลงไปนั่นเอง ซึ่งซอฟต์แวร์นั้นก็มีหลากหลาย ทั้งซอฟต์แวร์ระบบ,ซอฟต์แวร์ประยุกต์,ซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรม,ซอฟต์แวร์ไดเวอร์และซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ เราจะเรียกซอฟต์แวร์ว่าโปรแกรมก็ได้ หรือจะเรียกโปรแกรมว่าซอฟต์แวร์ก็ได้ ถือว่าสามารถเข้าใจได้โดยทั่วไปแม้ที่มาจะแตกต่างกัน

ซอฟต์แวร์ต่างจากแอพพลิเคชั่นอย่างไร

แอพพลิเคชั่นนั้นถูกสร้างมาค่อนข้างสำเร็จรูปมากกว่าซอฟต์แวร์ โดยผู้ใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มากก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆแต่จะต้องมีระบบมารองรับอย่างเช่น iOS หรือแอนดรอยด์เป็นต้น  แต่ซอฟต์แวร์นั้นไม่จำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการมารองรับเสมอไป แอพพลิเคชั่นทุกตัวเราสามารถเรียกว่าเป็นโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ได้เพราะเกิดจากการทำงานของซอฟต์แวร์ แต่โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์บางตัวนั้นไม่ใช่แอพพลิเคชั่น นอกจากนี้การทำงานของแอพพลิเคชั่นนั้นจะต้องเกิดจากการกระทำของคนไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่สามารถทำงานหรือประมวลผลได้เองหลังจากที่เราออกคำสั่งไป ไม่จำเป็นต้องมีหน้าต่างการใช้งานเหมือนแอพพลิเคชั่น แต่ซอฟต์แวร์จะมีความซับซ้อนมากกว่าเนื่องจากเราต้องดาวน์โหลดตัวอินสตอลล์เพื่อติดตั้งด้วย